Mimesis Nemeses

with Oberon Parry-Laidler at SET New Cross, London


mimesis nemeses 1 mimesis nemeses 2 mimesis nemeses 3 mimesis nemeses 4 mimesis nemeses 5 mimesis nemeses 6 mimesis nemeses 7 mimesis nemeses 8 mimesis nemeses 9 mimesis nemeses 10 mimesis nemeses 11 mimesis nemeses 12 mimesis nemeses 13 mimesis nemeses 14 mimesis nemeses 15